Informujeme a diskutujeme

Tato priorita bude využívat dvou nástrojů - internetu a osobních setkání. 

V obou případech však nechceme suplovat roli státu (MŠMT a jím řízených institucí) ani komerčních aktivit, které chtějí aktivně napomáhat základním školám. Naší rolí bude spíše soustředit se na oblast využívání moderních technologií.

Služby internetu budou využívány pro průběžné informování a diskusi. U osobních setkávání bude využit model pravidelných otevřených setkání nejen členů JSI a to jak na celorepublikové úrovni nebo formou regionálních či dokonce mikroregionálních setkání.

Strategické cíle:

  • Provozovat webu http://skola21.jsi.cz/ a na diskusním fóru http://forum.jsi.cz/ skupinu Škola 21.

  • Akreditovat jednodenní vzdělávací akci v rámci DVPP s názvem Školní informatik a jeho role v projektu EU peníze školám.

  • Využít tuto akreditovanou akci pro pravidelný celorepublikové otevřené setkání členů a přátel JSI (jednou za půl roku).
  • Nabídnout tuto akreditovanou akci členské základně pro potřebu realizace místních jednodenních konferencí a nabídnout účast alespoň jednoho člena výkonného výboru JSI na této akci.

Podřízené stránky (1): Kalendář aktivit