Poradíme a pomůžeme

Tato priorita se opírá o aktivní zapojení vybraných členů JSI, kteří budou hrát roli nezávislých poradců. Tito poradci nabídnou své zkušenosti v oblasti využívání moderních technologií na školách a řízení projektů. 
Zároveň bude JSI hrát roli iniciátora vzniku týmů, které budou naplňovat cíle Školy21. Pro potřebu těchto týmů poskytneme online nástroje, které podpoří projektové řízení a týmovou spolupráci. Tyto nástroje budou poskytovány s vědomím, že takové týmy mohou být sestaveny na celorepublikové bázi.

Strategické cíle:

  • V rámci tohoto webu nabízet nezávislé poradce.

  • Pomáhat regionálnímu školství s výběrem zajímavých a vhodných produktů (programů, webů a služeb), které naplňují cíle Školy21. Tento cíl realizovat formou tzv. značek JSI.

  • Podporovat vznik odborných skupin a týmů. Pro každý takový tým poskytnout online nástroje, které umožňovat vytvoření webu, sdílení dokumentů, plánování činnosti (formou kalendáře) včetně definování úkolů, využívání off-line i on-line diskuse.
    V případě poptávky ze strany takových týmů bude do něj JSI delegovat svého člena z řad poradců. 

Podřízené stránky (3): Oblasti poradenství Poradci Značky