Oblasti poradenství

Dokument Škola21 jako jeden ze svých čtyř pilířů označuje tzv. regionální Školní centra (kapitola 4.3). Jejich úloha je definována následovně:

 • spolupráce s ICT metodiky partnerských škol;
 • poskytování pomoci školám při údržbě techniky;
 • pomoc při přípravě a realizaci projektů;
 • vzdělávání s využitím online nástrojů;
 • provoz odborné knihovny (tištěné zdroje, software, online zdroje);
 • předávání informací na celorepublikové i regionální úrovni.

Tato centra budou vznikat na školách, kde se najdou tzv. poradci JSI.

Oblasti poradenství pak budou reflektovat potenciál poradců a aktuální nosná témata, která jsou spojena s využíváním moderních technologií v regionálním školství.


EU peníze školám

Projekt EU peníze školám se snaží motivovat základní školy k naplnění jednoho ze čtyř pilířů Školy21 - tvorbu, sdílení a zpřístupnění digitálního obsahu (kapitola 4.1.). Naším cílem je, abychom především prostřednictvím poradců umožnili využít potenciál i zbývajících tří pilířů:

 • Rozšíření výukového prostředí o využití online služeb a sociálních sítí (kapitola 4.2.)
  Pro tuto oblast využijeme prioritu Školit a vzdělávat s tím, že poskytneme vzdělávací materiály především na online nástroje a efektivní využívání sociálních sítí.
 • Podpora všem školám prostřednictvím regionálních Školních center (kapitola 4.3.)
  Prostřednictvím vybraných základních škol budeme realizovat prioritu Informovat a diskutovat.
 • Zpětná vazba pomáhající růstu školy (kapitola 4.4.)
  Vybraní poradci se aktivně zapojí do projektu Výzkumného ústavu pedagogického, který si klade za cíl implementovat do základních škol Profil Školy21 (Příloha č.2)
Na úvodní stránce této oblasti poradenství konkretizujeme podobu pomoci.

Informatik na základní škole

Základní školy se již několik let potýkají s problémem personálně-právního ukotvení osob, které mají na starosti využíváním moderních technologií ve škole. Daná oblast předkládá veřejnosti pohled, který vzešel z diskusí uvnitř JSI i mimo ni.