EU peníze školám

Dosavadní způsob realizace tohoto celorepublikového projektu poukazuje skutečnost, že školy mají zájem realizovat své projekty v modelu projektového řízení. Nezřídka se však stává, že by uvítali poradenství v této oblasti a to nad rámec formálních pravidel.

Pro potřebu těchto škol jsou připravení vybraní poradci, kteří mohou nabídnout svou pomoc formou:

  • základního seznámení s projektovým řízením (viz vzdělávací oblast)
  • přípravy projektového záměru a případně sledování jeho průběhu (viz Monitor EU PES)
  • konzultacemi nad případovými studiemi a případně i ukázkami dobrých příkladů (viz Vizitky EU PES
Podřízené stránky (2): Monitor EU PES Vizitky EU PES