Monitor EU PES

Základní školy v současné době mají možnost se aktivně zapojit do celorepublikového projektu EU PES. Jedním z jejich prvních kroků je připravení projektového záměru. Abychom školám usnadnili tento úkol, připravili jsme pro ně nástroj v podobě tabulky pod názvem Monitor EU PES.  

Daný nástroj, návod k použití a konkrétní příklady máte k dispozici na konci této stránky.

Účel tabulky

 1. Vytvořit podklady pro finální vkládání projektového záměru na stránky http://www.eu-zadost.cz.
 2. Umožnit zaznamenání hlavních cílů projektového záměru a jejich další rozdělení do dílčích cílů.
 3. Umožnit zaznamenání hlavních zdrojů pro realizaci cílů a naplánování finančních nákladů.
 4. Poskytnout jednoduchý nástroj pro průběžný monitoring plnění cílů a čerpání zdrojů.

Co je dobré udělat před použitím

Velmi doporučujeme vypracovat jakoukoliv vstupní analýzu, která obsahuje informace, proč budete projekt realizovat (hlavní cíle) a
co k tomu potřebujete (hlavní zdroje). U každého hlavního cíle a každého hlavního zdroje pak uveďte identifikátor šablony (např.: I/1 nebo II/3), který mu nejvíce vyhovuje.

Možnosti praktického užití:

Z pohledu času je Monitor EU PES použitelný v průběhu celého procesu - plánováním počínaje a sledováním
udržitelnosti konče. Přitom jej lze využít i pouze pro přípravu projektového projektu a
základního naplánování realizace.

Z pohledu členění projektu je Monitor EU PES využitelný:
 • pro potřebu celého projektu v rámci jedné školy
 • pro potřebu jednoho týmu, řešící určitou oblast pomocí několika šablon (například pro tým, složený z jazykářů)
 • pro potřebu sledování jedné nebo více šablon výhradně stejného identifikátoru (např. III/1 - ICT)

Provázanost tabulky s dalšími nástroji pro řízení projektu (aneb co tabulka nezahrnuje)

 • Podklad pro práci s projektem v rámci aplikace BENEFIT7.
 • Běžné nástroje a metody pro řízení projektů (WBS, metody pro výběr projektu, nástroje pro síťovou analýzu, Ganttův diagram a obdobné, kvantifikátory dosažené hodnoty a obdobné).
 • Provázání některých dat s dalšími nástroji pro řízení týmů - minimálně na úrovni zadávání úkolů a sledování jejich plnění.
 • Provázání některých dat se skutečnými výstupy projektu - minimálně na úrovni záznamů v třídních knihách, odkazů na vzdělávací materiály a identifikátorů získaných certifikátů.
 • Provázání některých dat s finanční a účetní rozvahou - minimálně na úrovni identifikace účetních dokladů, spojených s čerpáním přidělených prostředků.

Autorský zákon

Tabulka je poskytována pod licencí CreativeCommons-by-nc-sa-3.0-cz. Z toho vyplývá, že tabulka může být libovolně šířena a upravována, pokud bude zachováno jméno autora, nebude využívána pro komerční účely a výsledek bude zachovávat licenci ve verzi 3.0 pro Česko.
Z toho mimo jiné vyplývá, že tuto tabulku si můžete libovolně doplňovat o další sledované parametry či dokonce celé listy.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stáhnout
"Monitor EU PES" s Ganttovým diagramem a denním rozpisem (formát "odt" - šablona OpenOffice.org)  56 kB verze 4 31. 10. 2010 5:41 David Hawiger
ċ

Stáhnout
"Monitor EU PES" s Ganttovým diagramem a týdenním rozpisem (formát "odt" - šablona OpenOffice.org)  49 kB verze 3 31. 10. 2010 5:41 David Hawiger
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Příručka pro práci s "Monitorem EU PES" s Ganttovým diagramem.  114 kB verze 3 31. 10. 2010 5:41 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Příručka pro práci s "Monitorem EU PES"  69 kB verze 3 31. 10. 2010 5:33 David Hawiger
ċ

Zobrazit Stáhnout
"Monitor EU PES" (formát "ods" - sešit OpenOffice.org).   70 kB verze 6 31. 10. 2010 5:39 David Hawiger
Ĉ
Zobrazit Stáhnout
"Monitor EU PES" (formát "xls" - sešit Microsoft Office).  443 kB verze 5 31. 10. 2010 5:40 David Hawiger