Vizitky EU PES

O čem to je?

V čem vidíme smysl?

JSI si je vědoma, že nastavené parametry celorepublikového projektu EU PES jsou poměrně volné a dovolují jednotlivým školám vytvářet velmi širokou škálu projektových záměrů. Tato "svoboda" je bezesporu velkou výhodou a jsme přesvědčeni, že ji ocení valná většina ředitelů základních škol. Naším cílem tedy není omezování vedení škol v jejich kreativním přístupu, ale nabídnutí možnosti propojení takových škol, které vidí výhody ve vzájemné spolupráci nad obdobnými záměry. Vzhledem k našim dřívějším zkušenostem si troufáme tvrdit, že kooperace škol má následující průvodní jevy: 
 • dobře koordinovaná týmová spolupráce dosáhne vždy lepších výsledků při vynaložení menší energie
 • společné hledání vhodných forem realizace obdobných cílů vždy vede k zefektivnění celého procesu
 • vzájemná výměna zkušeností většinou pomáhá korigovat budoucí kroky
 • průběžné předkládání výsledků realizace jednotlivými členy týmu vytváří kvalifikovanější podklady pro celkové hodnocení 
 • v čase prověřená spolupráce se smysluplnými výsledky motivuje k dalším společným aktivitám

Co nabízíme?

Naším prvořadým cílem je poskytnout zázemí těm školám, které mají zájem o jakoukoliv vzájemnou spolupráci - počínaje kooperací, konče průběžným využíváním výsledků kooperujících škol. 

Kooperujícím školám pak nabízíme především:
 • vytvoření a základní správu prostředí, umožňující týmovou práci a projektové řízení - to vše přístupné pomocí běžného internetového prohlížeče
 • pomoc při koordinování spolupráce těch škol, které vytvoří řešitelský tým
 • prostor pro průběžnou prezentaci výstupů kooperujících škol
Zájemcům o využívání výsledků kooperujících škol nabízíme především propojení s řešitelským týmem nebo kooperujícími školami.

Vizitka = námět pro projektový záměr

Naše iniciativa směřuje především k tomu, aby se zajímavými náměty pro projektové záměry přicházely samotné školy. Abychom usnadnili jejich prvotní prezentaci, sestavili jsme pro jakýkoliv námět projektového záměru tzv. vizitku EU PES (seznam těchto vizitek vidíte v pravé části). Každá vizitka obsahuje následující údaje:
 • Název vizitky
 • Web řešitelského týmu: Má-li vizitka sestavený řešitelský tým, pak takovému námětu poskytne JSI web. Jeho prostřednictvím již může tým informovat o svých záměrech ostatní zájemce o spolupráci či prezentovat průběžné výstupy.
 • Vize: Rámec námětu s definováním základních strategických cílů
 • Základní charakteristika: V této části vizitky je řešitelský záměr vždy blíže přiblížen. Cílem tohoto popisu by mělo být upoutání potenciálních zájemců o zapojení do řešení, a to ať už v roli kooperující školy nebo té, která by měla zájem využívat výsledky práce.
  V posledním řádku vpravo najdete odkaz Monitor EU PES. Pro potřebu snadnější přípravy projektových záměrů jsme připravili nástroj pro definování cílů a potřebných zdrojů projektového záměru a jejich následného průběžného sledování (podrobnější informace na stránce Monitor EU PES).
 • Cílové skupiny: Seznam hlavních cílových skupin, pro které je daný námět určen. U každé cílové skupiny je pak uveden popis klíčových aktivit.
 • Vedoucí řešitelského týmu: Jakmile je vizitka na těchto stránkách uvedena, musí být zřejmé, kdo řídí kooperaci škol. Zde je uváděna organizace a kontaktní osoba, na kterou se mohou případní zájemci o spolupráci obracet.
 • Mohou nastat i případy, kdy je koordinátorem i samotná JSI - tímto dáváme k dispozici námi připravené náměty pro projektové záměry. Zároveň dáváme prostor jakékoliv škole, která by měla řídit kooperaci. Jakmile se nějaká škola této role zhostí, je tento parametr vizitky změněn. 
 • Dodatečné informace : V závěrečné části vizitky uvádí předkladatel další dodatečné informace dle svého uvážení.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stáhnout
Ukázková data pro vizitku "Notebook aktivnímu učiteli" zpracované "Monitorem EU PES" v základní verzi  133 kB verze 2 31. 10. 2010 5:46 David Hawiger
ċ

Stáhnout
Ukázková data pro vizitku "Škola doma" zpracované "Monitorem EU PES" v základní verzi  134 kB verze 2 31. 10. 2010 5:47 David Hawiger
ċ

Stáhnout
Ukázková data pro vizitku "Web 2.0 s Googlem" zpracované "Monitorem EU PES" v základní verzi  128 kB verze 2 31. 10. 2010 5:48 David Hawiger