Notebook aktivnímu učiteli

Vize

 
Za profesní růst notebook ... s notebookem materiály pro školství ... za materiály pro školství odměna.
Tato vize bude naplňována ve čtyřech krocích:
  • učitel se vzdělá
  • při prokázání určitého stupně kompetencí obdrží učitel notebook
  • za pomoci přiděleného notebooku vytvoří učitel materiály využitelné ve školství
  • poskytne-li učitel vytvořené materiály jiným pracovníkům ve školství, obdrží za ně odměnu

Základní charakteristika

Na úvod si dovolujeme položit motivační sadu otázek - Jakou věc může učitel:
  • využívat v přímé i nepřímé pedagogické práci?
  • uplatnit ať je jeho aprobace jakákoliv?
  • přenášet ze školy domů a zpět?
  • používat minimálně 3 roky bez ztráty hodnoty?
  • pořídit za cenu od 8 do 25 tisíc Kč?
  • chtít vlastnit?
Jsme přesvědčeni, že velká část odpovědí povede k mobilním zařízením - tedy nejen notebooku, ale i netbooku či "lepším" mobilům. Projekt  EU peníze školám dává prostor uspokojit tuto potřebu učitelů. Úkolem vedení školy je "pouze" nalézt vhodné metody, jak využít notebooku jako vhodného motivátoru. Výhodou naší vizitky je skutečnost, že není nutné plně respektovat kroky, navržené ve vizi. Notebook jako motivátor může být již na začátku celého procesu, stejně tak jako až v jeho samotném závěru.
Cílem této vizitky je tedy poskytnout zájemcům efektivní modely pořízení a následného využívání mobilních zařízení typu notebook, který by nastartoval smysluplnou tvorbu pracovních materiálů, snadno přenositelných i na jiné školy. Úkolem realizačního týmu je nejprve vypracovat "základní metodiku využití notebooku jako motivátoru" s přihlédnutím na různé údobí jeho pořízení. V průběhu realizace pak bude tento tým poskytovat potřebný helpdesk těm školám, které tuto vizitku zapojí.

Monitor EU PES

Cílové skupiny

Pedagogičtí pracovníci se zájmem o svůj profesní růst a jeho praktické uplatnění pomocí mobilních zařízení typu notebook.
Ředitelé škol mající zájem o využití mobilního zařízení pro učitele jako vhodného motivátoru.
Dodavatelé IT se zájmem poskytnout školám nadstandardní podmínky pro dodávku a následný servis mobilních zařízení, poskytnutých pedagogickým pracovníkům.

Vedoucí řešitelského týmu

V současné době koordinaci spolupracujících škol zajišťuje JSI. Na základě usnesení výkonného výboru JSI pod číslem VV-2010/02-03 je manažerem této aktivity pověřen David Hawiger (david.hawiger@jsi.cz).

Dodatečné informace

V rámci této aktivity počítáme s uspořádáním jednodenního pracovního setkání zájemců o spolupráci, především z řad bývalých informačních center SIPVZ. 
Máte-li zájem o osobní konzultaci, JSI je připravena vyslat svého jednatele přímo na vaši školu. Prosíme však o pochopení, že daná konzultace již bude hrazená v souladu s platným ceníkem služeb JSI.