Škola doma

Vize

Učitelé a žáci spolupracují ve škole i mimo ni.
Při realizaci budou sledovány tyto strategické cíle:
  • Zvýšit kompetence učitelů u žáků v týmové práci s využitím moderních technologií
  • Pod vedením učitelů motivovat žáky k využívání online nástrojů ve vzdělávacím procesu a to nejen ve škole, ale i z domova.
  • Ať už v rámci jedné školy či skupiny škol vytvářet volně přístupná data, které jsou výsledkem týmové práce určité skupiny žáků a učitelů. Činnost takových týmů řídit v duchu střednědobých či dlouhodobých projektů tak, aby jejich výstupy měli trvalou hodnotu.

Základní charakteristika

Rozvoj informačních technologií výrazným způsobem ovlivňuje chování, jednání a vztahy mladé generace. Tento jev se v současné době spojuje s tzv.sociálními sítěmi. Zároveň současné vzdělávání se postupně odklání od frontálně-individualistického přístupu ke spolupráci a týmové práci. Tato vizitka si klade za cíl synergicky využít pozitiva obou těchto fenoménů.
Projekt EU peníze školám počítá s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který však nebude využíván pouze pro rozvoj "počítačových dovedností" a už vůbec ne výhradně v rámci vyučovacího předmětu "Informatika". Z toho vyplývá, že cílovou skupinou jsou žáci i učitelé, jejichž "počítačové dovednosti" odpovídají jejich aktuálním potřebám. 
Základní filosofií našeho záměru je vytvářet jednoduché weby, které nejsou náročné na údržbu, ale přitom budou dostatečně "atraktivní" pro určitou skupinu žáků a učitelů - například "web třídy", web pro matematiku", "web pro Den země". Tvorba obsahu nebude vyžadovat nadprůměrné počítačové dovednosti a přitom umožní využít zkušenosti žáků ze sociálních sítí na jedné straně a zkušenosti učitelů při tvorbě vzdělávacího obsahu a řízení vzdělávacího procesu na straně druhé. 
Najde-li se navíc skupina škol, ochotných na tomto modelu spolupracovat, pak se výrazně posílí kompetence žáků i učitelů v oblasti týmové práce mimo "uzavřený prostor jedné školy". Přitom poptávka po takových dovednostech ve školství narůstá mimo jiné díky evropským projektům jako je eTwinning. Díky projektu EU peníze školám mohou spolupracující školy nabýt zkušeností z takové spolupráce ve svém rodném jazyce a následně je v budoucnu zhodnocovat právě u projektů nejen celoevropského rozsahu.

Monitor EU PES

Cílové skupiny

Pedagogičtí pracovníci ochotní nejen využívat moderní technologie na pracovišti a mimo něj, ale připravené rozvíjet své kompetence v oblasti řízení se zaměřením na střednědobé a dlouhodobé projekty a týmovou práci.
Ředitelé škol podporující projektového řízení a týmovou práci a případně ochotné spolupracovat s dalšími školami.

Vedoucí řešitelského týmu

V současné době koordinaci spolupracujících škol zajišťuje JSI. Na základě usnesení výkonného výboru JSI pod číslem VV-2010/02-03 je manažerem této aktivity pověřen David Hawiger (david.hawiger@jsi.cz). 

Dodatečné informace

V rámci této aktivity počítáme s uspořádáním jednodenního pracovního setkání zájemců o spolupráci, především z řad bývalých informačních center SIPVZ. 
Máte-li zájem o osobní konzultaci, JSI je připravena vyslat svého jednatele přímo na vaši školu. Prosíme však o pochopení, že daná konzultace již bude hrazená v souladu s platným ceníkem služeb JSI.