Web 2.0 s Googlem

Vize

Na službách Google zvýšit informační a komunikační gramotnost učitelů i samotných žáků.
Tato nabídka bude postavena na těchto pilířích:
  • individuální vzdělávání (pro učitele a žáky) i skupinové vzdělávání (pro školy)
  • vzdělávání přes internet (e-learning), prezenční vzdělávání (přednáška a workshopy) i kombinovaná forma (blended learning)
  • "pyramida uspokojování vzdělávacích potřeb" s různými stupni znalostí a kompetencí (od běžného používání pro osobní potřebu po efektivní řízení projektů a týmů)

Základní charakteristika

Pojem Web 2.0 se stále častěji objevuje ve slovníku informatiků a nejen jich. Pro potřeby této vizitky jej vnímáme jako využívání webových aplikací pro vzájemnou komunikaci a spolupráci osob bez ohledu na místo jejich pracoviště.
Vzdělávání je jednou z oblastí, kde má Web 2.0 značný potenciál. Druhou oblastí s podobnou šancí významné penetrace Web 2.0 je i spolupráce subjektů i osob se společně definovanými cíli. Obojí nabylo díky projektu EU peníze školám konkrétnějšího uplatnění ve školském prostředí. 
Cílem této vizitky je tedy poskytnout zájemcům efektivní model vzdělávání, který by nastartoval smysluplné využívání webových aplikací (nejen) ve vzdělávacím procesu. Přitom služby Google jsou v současné době na špici nástrojů Web 2.0. Nicméně nabyté kompetence lze následně využívat i v jiných webových aplikacích, ať už se jedná o volně šiřitelné nástroje či komerčně nabízené služby.

Monitor EU PES

Cílové skupiny

Pedagogičtí pracovníci dovedou vytvářet výukové objekty, sdílet je a poskytovat svým kolegům a žákům. Zároveň budou využívat online i offline komunikační nástroje a to jak textové, tak hlasové i video.
Pracovníci s předpoklady pro týmovou spolupráci budou ovládat takové online nástroje, které jim umožní efektivnější řízení aktivit (projekty, organizace výuky apod.)
Školní informatici vytvoří široký tým lektorů pro školení ve svém regionu. Zároveň budou poskytovat poradenství s nasazováním a využíváním  Google Apps for Education a to až do úrovně administrátora v případech, kdy o to školy v daném regionu projeví zájem.

Vedoucí řešitelského týmu

V současné době koordinaci spolupracujících škol zajišťuje JSI. Na základě usnesení výkonného výboru JSI pod číslem VV-2010/01-09 je manažerem této aktivity pověřen ing. Jan Wagner (janek.wagner@jsi.cz).

Dodatečné informace

V rámci této aktivity počítáme s uspořádáním jednodenního pracovního setkání zájemců o spolupráci, především z řad bývalých lektorů modulu Publikování na WWW.
Máte-li zájem o osobní konzultaci, JSI je připravena vyslat svého jednatele přímo na vaši školu. Prosíme však o pochopení, že daná konzultace již bude hrazená v souladu s platným ceníkem služeb JSI.
Comments