Vaculík Filip

Základní údaje

JSI mail a chat: filip.vaculik at jsi.cz

Adresa: 301 00 Plzeň kraj Plzeňský

Telefon:

Klíčová slova: školení, správa ICT, OpenmSource, Python, Django, MySQL, MongoDB, Linux, OpenOffice, LibreOffice

Oblasti poradenství

Vývoj pogramů

Popis:

V posledních letech dávám přednost programovacímu jazyku Python, široké a stále se zvětšující základně knihoven pro tento jazyk.

Pokud si s Pythonem a Djangem nevystačím, nebo je třeba udržovat starší projekt, věnuji se i programování v PHP a JavaScriptu. Občas vytvářím shell scripty v Linuxovém, případně batch scripty v MS Windows prostředí.

Mnoho aplikací vyžaduje operace s větším množstvím dat. V takových případech využívám relačních databází. Provádím analýzu, návrh a testování datového modelu. Nejčastěji používám databáze MySQL (MariaDB), SQLite, MongoDB v několika případech PosgreSQL a Oracle.

Assembler, Basic, Pascal, ANSI C, Delphi, Java a několik dalších jazyků, kterými jsem si prošel již aktivně nepoužívám.

Pro konkrétní úkoly hledám vhodné vývojové prostředky a využívám některé prvky z agilních metodologií vývoje SW.

Působnost v krajích: Hlavní město Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský

Období: -

Administrace počítačové sítě

Popis:

V oblasti administrace počítačových sítí ve vzdělávacích institucích působím od roku 1994. Tehdy to byly PC XT a Novell Netware, dnes Linux a virtualizace, za nedlouho možná gridy a cloudová řešení.

Rád hledám stabilní a efektivní řešení. Server, který bez problému běží tak dlouho, že už nikdo ani neví kde stojí, to by měl být standard.

Působnost v krajích: Hlavní město Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský

Období: -

Údržba koncových pracovišť

Popis:

Koncové stanice vnímám jako prostředek. Prostředek k tomu, aby uživatelé mohli používat maximum dostupných aplikací a služeb.

Vše co je možné by mělo probíhat automaticky, tak aby administrátor nemusel provádět mnoho stereotypních činností a místo toho mohl věnovat svůj čas na další rozvoj.

Je to riziková oblast, která při nevhodně zvolených postupech může vysát prostředky školy. Je to ale i oblast, která může velmi pomoci rozvoji výuky.

Osobně preferuji a mám dlouholeté dobré zkušenosti s repasovanou technikou, Linuxem jako serverovým a administračním prostředím v kombinaci s OS MS Windows na stanicích uživatelů.

Pro usnadnění správy koncových stanic používám technologie jako GPXE, Partimage, NTFSclone, AutoIT, Pythonovské shell scripty a další. Za dobu svého více než 20 letého působení v této oblasti jsem vytvořil několik nástrojů, které správu koncových stanic zjednodušují.

Působnost v krajích: Hlavní město Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský

Období: -

Online aplikace

Popis:

Online aplikace považuji za významný evoluční prvek současného IT světa. Vnímám je jako další krok na cestě v odstínění HW a OS, tedy přiblížení k tomu co uživatelé skutečně potřebují. Uživatel nepotřebuje HW ani OS, potřebuje aplikace a to co díky nim může získat, nebo dávat druhým.

V nejbližších letech očekávám v této oblasti výrazný pokrok. Doufám, že se podaří vyhnout slepým uličkám jako "browser je operační systém dneška", "nevyvážená standardizace", "JavaScript jediný jazyk online aplikací" , "dominance proprietárního Flashe" a pod. Doufám, že se podaří prokličkovat těmito a dalšími nástrahami a budeme mít platformu pro vývoj online aplikací, které lepe než současné technologie spojí možnosti serverů se zařízeními uživatelů.

Než tento čas nastane, mohu vám pomoci vytvořit online aplikace postavené na frameworku Django, které požívám jako přijatelné intermezzo. Do mé výbavy patří samozřejmě i znalosti HTML, XHTML, CSS, JavaScriptu, SQL...

Působnost v krajích: Hlavní město Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský

Období: -

Užití technologií ve výuce

Popis:

S oblibou sleduji oblast Open source a freeware. Sám se v této oblasti angažuji. Výuku mám z velké části postavenu právě na Open source a freeware programech, které mohou žáci legálně používat i na svých domácích počítačích.

V oblasti školství nyní aktivně působím už jen na prvním stupni ZŠ, proto se více zaměřuji na technologie vhodné pro toto prostředí.

Do mé výbavy patří: OpenOffice.org, GIMP, Audacity, Inkscape, Scratch, Robocode, Drawing for Children, TuxPaint, GCompris, Childsplay, Python, GamePy, Pivot Stickfigure Animator další.

Působnost v krajích: Hlavní město Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský

Období: -

Lektorská činnost

Popis:

Ve své lektorské činnosti se snažím skloubit znalosti absolventa Pedagogické fakulty ZČU katedry výpočetní a didaktické techniky, absolventa oboru Softwarové inženýrství fakulty Aplikovaných věd se znalostmi, které jsem získal praxí jako učitel a vedoucí kroužků IT pro žáky od MŠ po střední školu.

V této oblasti jsem působil jako školitel kurzů Z a vedl jsem několik kurzů pro Pedagogické centrum v Plzni. Oblasti školení, které vám mohu nabídnout vychází z mých zkušeností a zájmů.

Využití Open source a freeware programů ve výuce, správa školní sítě s využitím Linuxu, Linux na desktopech, výběr a příprava aplikací pro výuku, hromadná vzdálená správa uživatelských stanic, programovací jazyk Python a rozšiřující knihovny, návrh a tvorba aplikací, návrh a tvorba webových stránek (SEO, přístupnost, ...), návrh databázových modelů, a další., návrh počítačových učeben, výběr vhodného HW.

-----------

Působnost v krajích: Hlavní město Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský

Období: -

Metodická pomoc

Popis:

Za více jak 20 let aktivního působení v oblasti IT vzdělávání na základních školách jsem si vyzkoušel několik slepých uliček a naštěstí objevil i několik cest po kterých se dá jít.

Několik let jsem vedl kroužky pro děti MŠ, nepřetržitě od roku 1999 vedu kroužky IT pro žáky na ZŠ. V letech 2003 až 2007 jsem učil na druhém stupni ZŠ, od roku 2005 učím IT na prvním stupni.

Rád se podělím o mé zkušenosti.

Působnost v krajích: Hlavní město Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský

Období: -

Další údaje

Kontakty

Skype: 

Domovská stránka:

Blog:

Facebook ID:

Profil RVP:

Údaje pro fakturaci

IČ: 77274522

Adresa: 

Filip Vaculík

301 00 Plzeň

Přílohy

Další odkazy

Comments