Pro zájemce

Celý systém počítá se třemi zájmovými skupinami:
  • soukromá osoba, která se chce vzdělat individuálně nezávisle na svém zaměstnavateli
  • organizace, která chce zajistit vzdělání určité skupině svých zaměstnanců
  • lektor - tj. osoba, která má zájem poskytovat naše kurzy jiným soukromým osobám či organizacím
Podrobnější informace najdete pod jednotlivými odkazy.