Pro zájemce‎ > ‎

Chci se vzdělat individuálně

Základní charakteristika

Individuální forma vzdělávání je určena výhradně soukromým osobám a je realizována formou e-learningu. To znamená, že lektor a účastník individuálního vzdělávání spolu komunikují výhradně prostřednictvím Internetu (e-mail či prostřednictvím chatu - textový, hlasový či video).
Úhrada za tento kurz může být provedena kýmkoliv - danou osobou počínaje a zaměstnavatelem konče.

Zjednodušený postup

  1. Zájemce vyplní objednávku (online nebo tištěnou).
    Součástí objednávky je akceptování závazných podmínek. Zároveň si může vybrat lektora.
  2. Na základě objednávky jej prostřednictvím emailu kontaktujte lektor, se kterým se zájemce dohodne na dalším postupu (po vzájemné dohodě se zájemce stává účastníkem příslušného kurzu).
  3. Účastník plní přidělené úkoly, přičemž lektor sleduje jejich plnění a zaznamenává je do evidenční karty.
  4. Po splnění veškerých úkolů lektor odesílá evidenční kartu do centrály JSI.
  5. Centrála JSI zasílá na adresu uvedenou v objednávce účetní doklad a to prostřednictvím mailu.
  6. Jakmile dojde k úhradě, centrála JSI zasílá standardní poštou osvědčení v rámci DVPP a jedno vyhotovení účetního dokladu.