Pro zájemce‎ > ‎

Chci se stát lektorem

Základní charakteristika

Cílem JSI je vytvořit dostatečně kvalitní a přitom celorepublikově dostupnou síť lektorů našeho modelu vzdělávání.

Lektorem může být jakýkoliv školský informatik, který je členem Jednoty školských informatiků. Zároveň musí být absolventem všech platných kurzů, které JSI aktuálně nabízí (u všech kurzů má akreditovaný lektor právo na 50% slevu).

Lektor musí projít akreditačním seminářem a po jeho ukončení dojde k uzavření příslušné smlouvy mezi lektorem a JSI. Tato dohoda bude sepisována na dobu určitou s dobou trvání dvou let od podpisu smlouvy. Na toto období získá lektor akreditaci pro realizaci kurzů JSI se zaměřením na služby Google.
Forma spolupráce mezi JSI a budoucím lektorem může být založena jak v rovině pracovně-právní (dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti) tak v rovině obchodně-právní (živnostenské oprávnění).

Centrála JSI bude pro lektory především zajišťovat:
  • administrativní záležitosti (například vystavování osvědčení v rámci DVPP)
  • technické zázemí (především provoz tohoto webu a přístup k výukovým materiálům)
  • koordinaci mezi zájemci a lektory
Centrála JSI se bude finančně vyrovnávat s jednotlivými lektory kvartálně a to především na základě množství vystavených osvědčení účastníkům, které daný lektor vedl.

Zjednodušený postup

  1. Zájemce o lektorství vyplní online žádost o akreditaci.
    Součástí objednávky je akceptování závazných podmínek. Zároveň uvádí formu smlouvy (pracovní či obchodní) a v neposlední řadě seznam absolvovaných kurzů.
  2. Na základě žádosti jej prostřednictvím emailu kontaktujte hlavní manažer JSI, ve kterém konkretizuje další kroky - především akreditační seminář.
  3. Žadatel se zúčastní akreditačního semináře a po oboustranné dohodě získává akreditaci (stává se lektorem).
  4. Lektor je uveden v seznamu lektorů a zároveň může zahájit svou lektorskou činnost v souladu se smlouvou, podepsanou se JSI.
Podřízené stránky (1): Žádost lektora o certifikaci