Žádost lektora o certifikaci

Upozornění! V současné době probíhá pilotní kolo certifikace lektorů pro vzdělávací model Web 2.0 s Googlem.

Důležité informace:
  • Přednost v tomto pilotním kole mají členové JSI, kteří jsou současně držiteli osvědčení jako školitel modulu Publikování na WWW v rámci projektu SIPVZ.
  • Nesplňujete-li jednu z uvedených podmínek, vyplňte registrační formulář a u příslušných polí formuláře uveďte "nemám".
    Těmto zájemcům budou zaslány doplňující informace a pokud bude jejich zájem přetrvávat, budou přednostně oslovování v rámci prvního oficiálního kola lektorů.
  • Cílem pilotního kola je zajisti pro každý kraj maximálně dva lektory.


Comments