Školíme a vzděláváme

Do této priority JSI přidá svůj potenciál, který získala během realizace vzdělávacích aktivit v rámci SIPVZ. Jedná se o zkušenosti s řízením lektorských týmů a sítě školících středisek, které JSI vybudovala během garantování vybraných modulů P (především Tabulkový kalkulátorPublikování na WWWGrafika a digitální fotografieVyužití ICT na I.stupni).

Strategické cíle:

  • S využitím garantů z období SIPVZ sestavit nový tým, jehož hlavním úkolem bude nadefinovat vzdělávací model pro veškeré vzdělávací aktivity Školy 21, které bude JSI garantovat.

  • V rámci DVPP akreditovat vzdělávací aktivity a nabídnout je členům JSI pro realizaci kurzů.

  • S využitím lektorských týmů z období SIPVZ sestavit nové lektorské týmy a síť školících středisek, které budou nabízet vzdělávací aktivity.