DVPP

Seznam akreditvaných DVPP

JSI pro potřebu svých členů nabízí portfolio akreditovaných aktivit v rámci DVPP. U každé akreditace naleznete tyto údaje:
  • přesný název aktivity
  • typ aktivity (kurz, seminář, dílna, konference apod)
  • garant
  • doporučená cena na jednoho účastníka (při daném počtu hodin a počtu účastníků)
  • číslo akreditace
  • počet hodin
  • počet účastníků
Následně je příslušná aktivita blíže specifikována (charakteristika a témata, cíle, forma, vzdělávací cíle, rozpis hodin a počet účastníků).

Manuál pro využití DVPP