Školíme a vzděláváme‎ > ‎DVPP‎ > ‎

Google - osobní účet

Tato oblast má dvě aktivity akreditované v rámci DVPP:

 • individuální formu, která je realizovaná prostřednictvím e-learningového kurzu
 • skupinovou nebo týmovou formu, která je nadstavbou pro e-learningový kurz
Při využití obou kurzů nad jednou skupinou účastníků dochází ke kompaktnější vzdělávací aktivitě, kterou lze charakterizovat pojmem blended learning
Pro potřebu těchto kurzů byly připraveny vzdělávací materiály Používáme Google.

Identifikační údaje pro individuální formu

Úplný název: Používáme osobní účet Google – e-learning kurz
Typ: kurz založený na e-learningu
Garant: Janek Wagner
Doporučená cena na účastníka: 1 600 Kč
Číslo akreditace: 3494/2010-25-59
Počet hodin: 20
Počet účastníků: cca 20

Charakteristika

Online nástroje poskytované pomocí internetu a jeho prohlížečů jsou častěji využívány jako rozhraní, zajišťující komunikaci mezi určitými skupinami a týmy. Školská reforma počítá s tím, že kompetence v oblasti týmové spolupráce budou narůstat a to jak u vazby pracovník-pracovník, tak učitel-žák. Přitom je zřejmé, že mladá generace se sžívá s prostředím často pojmenovaným pod zkratkou Web 2.0 rychleji než dospělí. Tento úvodní „kurz“ si klade za cíl na praktických příkladech seznámit pedagogické pracovníky a případně i provozní zaměstnance se základními principy Web 2.0.

Podrobný přehled témat:

 • Poštovní schránka, kontakty, úkoly, hlasová a video konverzace (e-learning formou plnění praktických úkolů)..
 • Vyhledávací služby a RSS čtečka (e-learning formou plnění praktických úkolů).
 • Individuální nastavení osobní stránky pomocí iGoogle (e-learning formou plnění praktických úkolů).
 • Sdílíme dokumenty a události v kalendáři (e-learning formou plnění praktických úkolů).
 • Využíváme diskusní fóra, blogujeme a tvoříme vlastní weby (e-learning formou plnění praktických úkolů).
 • Poskytujeme soubory, obrázky a videa (e-learning formou plnění praktických úkolů).

Forma

Vzdělávací program má formu distančního e-learningového kurzu v rozsahu 20 hodin, ve kterém jsou zastoupeny následující formy výuky: samostudium, videokonferenční konzultace, praktické cvičení v LMS systému a kontrolní test v něm.

Vzdělávací cíl

Hlavním cílem kurzu je pomoci pracovníkům ve školství při získávání základních dovedností ve využívání online nástrojů, které podporují skupinovou a týmovou spolupráci na principech často označovaných zkratkou Web 2.0. Pro tento účel budou využity služby nabízené prostřednictvím osobního účtu Google. Cíle kurzu jsou v souladu s trendem využití moderních ICT technologií ve vzdělávání podle RVP–ZV, příp. RVP–G.
Jelikož je vzdělávání založeno na principech e-learningu, absolventi by měli vnímat jak výhody tak případné nevýhody takového způsobu vzdělávání. Zjištěné nevýhody by měly účastníky nasměrovat k využívání vzdělávací metody označované jako blended learning. Součástí je praktické cvičení zaměřené na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností.

Hodinová dotace

Celková hodinová dotace prezenční části vzdělávacího programu činí 20 hodin.
 • Samostudium v e-learningové prostředí (10 hod.)
 • Individuální řešení úkolů v e-learningovém prostředí (9 hod.)
 • ověření znalostí a dovedností formou řešení praktických úloh (1 hod.)

Upřesnění cílové skupiny pedagogů

Pedagogičtí pracovníci všech typů základních a středních škol.

Identifikační údaje pro skupinovou nebo týmovou formu

Úplný název: Používáme osobní účet Google – blended learning
Typ: kurz založený na blended learningu
Garant: Janek Wagner
Doporučená cena na účastníka: 350 Kč
Číslo akreditace: 3494/2010-25-59
Počet hodin: 8
Počet účastníků: cca 20

Charakteristika

Tento kurz je vhodným doplňkem pro individuální vzdělávání ve využívání služeb Google tam, kde chtějí využít jeho potenciál ve skupinové spolupráci či týmové práci.

Podrobný přehled témat:

 • Seznámení se službami Google a jejich účelem (přednáška).
 • Možnosti služeb Google při skupinové a týmové práci  (přednáška).
 • Využití služeb Google pro potřebu školy (pracovní dílna)

Forma

Vzdělávací program má formu dvoudenního prezenčního kurzu v rozsahu 8 hodin, ve kterém jsou zastoupeny následující formy výuky: přednáška, praktické cvičení v PC učebně (workshop), evaluace.

Hodinová dotace

Celková hodinová dotace prezenční části vzdělávacího programu činí 8 hodin, vzdělávací program je dvoudenní.

1.den:

 • přednáška – úvod do problematiky (2,5 hod.)
 • workshop – možnosti využití pro skupinovou a týmovou práci na škole (1,5 hod.)

2.den:

 • workshop – posouzení výstupů z e-learningového kurzu (1,5 hod.)
 • evaluace – vyhodnocení a hledání dalšího uplatnění nabytých kompetencí ve prospěch školy (2,5 hod)

Upřesnění cílové skupiny pedagogů

Pedagogičtí pracovníci všech typů základních a středních škol, kteří využijí i kurz Používáme osobní účet Google – e-learning kurz (číslo akreditace 3494/2010-25-59).

Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace