Školíme a vzděláváme‎ > ‎DVPP‎ > ‎

Informatik a EU PES

Identifikační údaje pro jednodenní akcí

Úplný název: Role školního informatika při realizaci projektu EU peníze školám
Typ: seminář a dílna
Garant: Pavel Pešat
Doporučená cena na účastníka: 500 Kč
Číslo akreditace: 3494/2010-25-59
Počet hodin: 6
Počet účastníků: cca 15

Charakteristika

Cílem akce je informovat účastníky o projektu EU peníze školám určeném výhradně základnímu školství a o možnostech zapojení základních škol do realizace tohoto projektu.

Přestože MŠMT jako realizátor projektu počítá s vlastním modelem informování cílových skupin, Jednota školských informatiků hodlá v souladu se svými cíli podpořit zapojení škol do projektu a má v této oblasti tři priority: informovat, pomáhat a vzdělávat. Navržená vzdělávací akce je zaměřena na informování o projektu a budou na ni další aktivity pokrývající ostatní priority.

Přehled témat:

  • Aktuální informace o projektu EU peníze školám se zaměřením na využití moderních technologií. 
  • Role JSI pro nadcházející období realizace projektu EU peníze školám.
  • Role školního informatika a možnosti jeho aktivního zapojení – příklady zapojení škol z regionu s důrazem na spolupráci škol ať už v rámci regionu nebo mimo něj.
  • „Nenechejme si zkušenosti pro sebe“ (dotazníkové šetření pro potřebu zpětné vazby a případně diskuse moderovaná zástupcem regionu)

Forma

Vzdělávací program má formu jednodenního prezenčního kurzu v rozsahu 6 hodin, ve kterém jsou zastoupeny následující formy výuky: přednáška, workshop, moderovaná diskuse.

Vzdělávací cíle

  1. Průběžně informovat školní informatiky o podstatných skutečnostech, souvisejících s projektem EU peníze školám (především na celorepublikových akcích, ale v omezené míře také na regionální úrovni).
  2. Na motivačních příkladech seznámit školní informatiky s možnostmi jejich aktivního zapojení do realizace projektu EU peníze školám.
  3. Prezentovat příklady z praxe, kde moderní technologie našly nadstandardní uplatnění v projektu EU peníze školám (na celorepublikových akcích); podpořit výměnu zkušeností související s využíváním moderních technologií v rámci projektu EU peníze školám 
  4. Získat zpětnou vazbu od škol v průběhu celé realizace projektu EU peníze školám, zvláště v souvislosti s využíváním moderních technologií.

Upřesnění cílové skupiny pedagogů

  • pedagogičtí pracovníci všech typů základních a škol, v jejichž náplni práce je realizace ICT projektů a využití ICT ve vzdělávání (např. ICT koordinátor, ICT metodik, vedoucí pracovník školy (ředitel/zástupce).