Materiály pro vzdělávání

Veškeré podpůrné výukové materiály jsou primárně vytvářeny pro potřebu nabízených vzdělávacích oblastí

Typy výukových objektů

Ať už budete využívat podpůrné materiály v rámci kurzu, výuky či sebevzdělávání, měli byste býti dostatečně seznámeni s různými typy výukových objektů.

Při tvorbě vlastních výukových objektů a podpůrných materiálů můžete využít sadu šablon dokumentů, které najdete v kategorii Škola21.

Plán práce

Podpůrný materiál umožňuje sestavit plán práce pro kurz či ucelenější vzdělávací aktivitu.
Tento objekt je využitelný především pro skupinovou a týmovou formu vzdělávání. 
Tyto podklady jsou poskytovány v takovém formátu, aby je bylo možné exportovat a upravit v běžných editorech textových dokumentů, včetně Google Docs.

Příprava

Podpůrný materiál umožňuje vypracovat přípravu na lekci či sadu lekcí.
Tento objekt je využitelný výhradně pro skupinovou a týmovou formu vzdělávání. 
Tyto podklady jsou poskytovány v takovém formátu, aby je bylo možné exportovat a upravit v běžných editorech textových dokumentů, včetně Google Docs.

Výklad

Výukový objekt v sobě obsahuje ucelenou sadu informací k danému tématu. 
Tento výukový objekt je především využitelný u individuálního vzdělávání, zvláště pak při samostudiu. Nicméně jej lze využít i jako podpůrný materiál lektora při prezenční formě.
Tyto podklady jsou poskytovány v takovém formátu, aby je bylo možné exportovat a upravit v běžných editorech textových dokumentů, včetně Google Docs.

Prezentace

Výukový objekt v sobě obsahuje prezentaci určitého tématu. Jedná se o sadu snímků, které povětšinou vhodným způsobem "moderují" případný výklad lektora.
Tento výukový objekt je především využitelný u prezenční formy jako například přednáška nebo motivační vstup.
Tyto podklady jsou poskytovány v takovém formátu, aby je bylo možné exportovat a upravit v běžných editorech prezentací, včetně Google Docs.

Zápisový list

V tomto případě se jedná o textový dokument, který je především určen jako podklad pro individuální zpracování zápisu a poznámek k danému tématu. Jedná se především o základní strukturu podtémat a nasnímaných obrazovek. Doplnění konkrétním obsahem je v kompetenci uživatele takového materiálu.
Na začátku každého zápisového listu naleznete jeho účel, tj. jaké znalosti by měly býti součástí zápisu, vytvořeného samotným uživatelem.
Tyto podklady jsou poskytovány v takovém formátu, aby je bylo možné exportovat a upravit v běžných editorech textových dokumentů, včetně Google Docs.

Úkoly

I zde se jedná jedná o textový dokument, který však tentokrát slouží především k zadání určité sady praktických úkolů. Účastník, který se rozhodne tyto úkoly plnit, by měl získat určité dovednosti, související s příslušným tématem. 
Na začátku každé sady úkolů naleznete cíle, tedy především výstupů vzešlých z plnění příslušných úkolů samotným uživatelem.
Tyto podklady jsou poskytovány v takovém formátu, aby je bylo možné exportovat a upravit v běžných editorech textových dokumentů, včetně Google Docs.

Videoukázka

Tento výukový objekt slouží k praktické ukázce určitého postupu. Jedná se tedy o doplněk, vhodný pro prezentaci, zápisové listy i praktické úkoly.


Test

Jedná se o výukový objekt, který byl vytvořen speciálním programem pro tvorbu jednoduchých testů. Tento test můžete být využit buď na začátku určitého tématu nebo jako nástroj pro ověření nabytých znalostí a dovedností.