Řídíme projekty

Projekty jsou šancí pro každého

Naše školství se dostává do soutěže ostatních vzdělávacích systémů v Evropě, ne-li ve světě. V tomto prostředí jsou však už projekty své nezastupitelné místo a to nejen jako vzdělávací metoda, ale i jako nástroj pro získání nadstandardních zdrojů školy. 

Dokument Škola21 zdůrazňuje některé projekty, které již úspěšně naplňují definované vize a cíle (například RVP.cz či Metodik.cz). V současné době navíc školství může využívat nemalé finanční prostředky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, mimo jiné i prostřednictvím projektu EU peníze školám.

Cílem této vzdělávací aktivity je poskytnout výukové materiály, které by umožnily pedagogické veřejnosti získat základní kompetence v řízení střednědobých a dlouhodobých projektů.

Tématické celky

Dané tématické celky jsou tvořeny materiály, které doplňují prioritu Poradit a pomáhat. Projektové řízení vyžaduje jistou dávku cíleného studia (či samostudia) a jeho uplatňování v praxi musí brát zřetel na individuální potřeby týmu či organizace, která zodpovídá za realizaci konkrétního projektu.