Používáme Google

Google zvládne každý

Dokument Škola21 považuje využívání online služeb a sociálních sítí jako jeden ze svých základních pilířů. Tento dokument také určuje cestu - zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků.
Tato vzdělávací oblast nabízí konkrétní nástroje v podobě služeb Google a poskytuje  vzdělávací materiály uplatnitelné při vzdělávání učitelů a případně i žáků.

Nabízené výukové materiály mohou být využity pro potřebu všech tří forem vzdělávání a mohou být využity pro kurzy, využívající služby Google pro osobní potřebu i podporu týmové práce.

Tématické celky

Google nabízí širokou škálu služeb, které můžeme směle zařadit do skupiny aplikací Web 2.0. Pro potřebu této vzdělávací oblasti názvy jednotlivých služeb využijeme pro pojmenování jednotlivých tématických celků. 

Po zvolení daného celku se zobrazí základní charakteristika dané služby. Následně je k dispozici seznam výukových objektů, včetně určení jeho typu.

Využití výstupů s projektu Můj studijní svět online

Gymnázium a Střední odborná škola v Novém Jičíně realizuje zajímavý projekt, který využívá Google Apps for EDU. 

Jedním z výstupů tohoto projektu jsou i výukové materiály v podobě tutoriálů a videoukázek. 

Díky vstřícnému přístupu manažerů projektu můžeme jednotlivé výukové objekty zařadit k příslušným tématickým celkům.

Tento projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.